artykuly

Rozwój kompetencji społecznych a nauka podstaw programowania

Trudny czas pandemii, towarzyszący mu stres, dystans społeczny, rozluźnienie relacji z kolegami i koleżankami z przedszkola i szkoły nie sprzyjał kształtowaniu kompetencji społecznych.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że współpraca, niełatwa sztuka prowadzenia dyskusji, przedstawiania argumentów, nazywanie i wyrażanie emocji, także tych trudnych...to umiejętności, nad których rozwojem zawsze warto pracować. Po okresie edukacji zdalnej powinniśmy tę strefę rozwoju dziecka wspierać szczególnie.

Najnowsza, wydana przez nas publikacja, to zestaw scenariuszy zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, w których nacisk położony jest na rozwój kompetencji społecznych. Scenariusze łączą rozwój umiejętności społecznych z logicznym, algorytmicznym myśleniem, zadaniowym podejściem do problemów oraz stopniowym wprowadzaniem podstawowych pojęć programistycznych. Konspekty zajęć zaproponowane w publikacji bazują na wykorzystywaniu różnorodnych narzędzi, zarówno tych offline, jak i tych cyfrowych.

W VIII edycji Ogólnopolskiego Programu Uczymy Dzieci Programować nauczyciele, którzy zdecydują się na realizację ścieżki „Kompetencje społeczne” otrzymają publikację w formacie pdf bezpłatnie.