O nas

Opublikowane

Zarząd

Prezes zarządu - Pani Anna Świć posiada wykształcenie pedagogiczne – w 2001 roku uzyskała licencjat na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki przedszkolnej, natomiast w 2003 r. ukończyła 2-letnie studia uzupełniające magisterskie na kierunku pedagogika, oraz studia podyplomowe na kierunku Pedagogika Marii Montesorii. W 2013 ukończyła studia podyplomowe na kierunku Logopedia.

W okresie od września 2005 do października  2017 pracowała w Przedszkolu Nr 83 w Lublinie na stanowisku nauczyciela. W roku 2004 pełniła funkcję kierownika Świetlicy Terapeutyczno Wychowawczej w Motyczu. W latach 2013 - 2017 pracowała jako logopeda przedszkolny.

Nauczycielka, logopedka, właścicielka firmy szkoleniowej, a co najważniejsze entuzjastka nowoczesnej edukacji. Autorka wielu scenariuszy zajęć dydaktycznych, warsztatów dla dzieci i nauczycieli. Od ponad dwóch lat związana z Edu Sense, w praktyce wdraża edukację opartą o STEAM (Science, Technology, Engineering, Art and Math). Autorka, prowadząca blog "Kodowanie na dywanie", który ostatnio doczekał się swojej odsłony w druku. Autorka specjalnie przygotowanych zestawów lekcji do nauki programowania dla klas 1-3 - EduSense, Edukacja wczesnoszkolna część I oraz II. Ambasadorka marki EduSense.

Cele i misja fundacji:

Celem naszej fundacji jest wsparcie systemu oświaty w kształceniu dzieci i młodzieży oraz kadr w zakresie kompetencji cyfrowych, a także motywowanie rodziców do nauczania dzieci programowania w domu.

Misją, która umożliwi osiągnięcie tego celu jest przede wszystkim zwiększanie dostępności do technologii cyfrowej i zdobywania wiedzy w tym zakresie, jak i również upowszechnianie informacji o technologiach cyfrowych, informacyjnych i kulturze informatycznej.

Działalnością fundacji jest promowanie i upowszechnianie nauki, osiągnięć naukowych i technicznych w zakresie programowania, kodowania, tworzenia gier i programów oraz wszelkich technologii cyfrowych.

Metody realizacji celu i misji:

Główną metodą realizacji celu fundacji jest działalność naukowa, naukowo-techniczna i oświatowa oraz działalność edukacyjna, związaną z edukacją STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics), obejmująca dwa filary: edukację wczesnoszkolną (przedszkola i klasy 1-3) i edukację późnoszkolną (klasy 4-8, szkoły średnie).

Ponadto fundacja zajmuje się promowaniem działań innowacyjnych w zakresie edukacji, wspieraniem wszelkich inicjatyw oraz form zdobywania wiedzy, jak i również udzielaniem pomocy organizacyjnej, prowadzenia działań, projektów, kampanii oraz organizowaniem konferencji w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych. Rozpowszechnianie informacji na temat nowych technologii w edukacji jest możliwe dzięki nawiązaniu współpracy z środkami masowego przekazu oraz międzynarodowej współpracy w dziedzinie edukacji, a także dzięki działalności wydawniczej i poligraficznej prowadzonej przez fundację.

Jednymi z metod działalności naukowej fundacji jest tworzenie zespołów badawczych, prowadzenie lub udział w prowadzonych projektach badawczo- rozwojowych oraz ich finansowanie lub współfinansowanie, na podstawie których przygotowywane są opinie, analizy, raporty lub ekspertyzy, a w wyniku końcowym publikowanie wykonanych opracowań.

Dwa filary:

W podziale edukacji na dwa filary, fundacja przyjmuje, wczesną edukację obejmującą przedszkole i klasy 1-3 szkoły podstawowej oraz edukację szkolną, odnoszącą się do klas 4-8 szkoły podstawowej jak i szkół średnich.

Nauczanie zintegrowane, a w konsekwencji nauczanie STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) obecne jest w  wczesnej edukacji od wielu lat, jednak nauczanie przedmiotowe w klasach późniejszych i szkołach średnich. Jednym z zadań fundacji jest pokazanie, że nauczanie zintegrowane potrzebne jest w obu filarach edukacji, a sama nauka programowania łączy się nie tylko ze zdobywaniem kompetencji informatycznych, ale przydatna jest również w nauczaniu matematyki czy języka polskiego.