O nas

 

Celem naszej fundacji jest wsparcie systemu oświaty w kształceniu dzieci i młodzieży oraz kadr w zakresie kompetencji cyfrowych, a także motywowanie rodziców do nauczania dzieci programowania w domu. Działalność koncentruje się na promowaniu i upowszechnianiu nauki, osiągnięć naukowych i technicznych w zakresie programowania, kodowania, tworzenia gier i programów oraz wszelkich technologii cyfrowych.


Ponadto fundacja zajmuje się popularyzowaniem działań innowacyjnych w zakresie edukacji, wspieraniem wszelkich inicjatyw oraz form zdobywania wiedzy, jak i udzielaniem pomocy organizacyjnej, prowadzenia działań, projektów, kampanii oraz organizowaniem konferencji w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych. Rozpowszechnianie informacji na temat nowych technologii w edukacji jest możliwe dzięki nawiązaniu współpracy z środkami masowego przekazu oraz międzynarodowej współpracy w dziedzinie edukacji, a także dzięki działalności wydawniczej i poligraficznej prowadzonej przez fundację.

Jednymi z metod działalności naukowej fundacji jest tworzenie zespołów badawczych, prowadzenie lub udział w prowadzonych projektach badawczo-rozwojowych oraz ich finansowanie lub współfinansowanie, na podstawie których przygotowywane są opinie, analizy, raporty lub ekspertyzy, a w wyniku końcowym publikowanie wykonanych opracowań.

Fundacja działa w podziale na 2 filary edukacji: wczesną edukację obejmującą przedszkole i klasy 1-3 szkoły podstawowej oraz edukację szkolną, odnoszącą się do klas 4-8 szkoły podstawowej jak i szkół średnich. Jednym z zadań fundacji jest pokazanie, że nauczanie zintegrowane potrzebne jest w obu filarach edukacji, a sama nauka programowania łączy się nie tylko ze zdobywaniem kompetencji informatycznych, ale przydatna jest również w nauczaniu matematyki czy języka polskiego.