Kadra

Robert Hejnicki - dyrektor ośrodka


Informatyk, dyplomowany nauczyciel informatyki i techniki z 20 letnim stażem pedagogicznym. Swoje bogate doświadczenie zawodowe opiera na 13 letniej pracy nauczyciela konsultanta Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, gdzie organizował i prowadził doskonalenie zawodowe dla dyrektorów i nauczycieli województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie zastosowania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji.
Miłośnik kodowania, wizualnych języków programowania, robotyki i nowatorskich rozwiązań cyfrowych. Edukator z tytułem Microsoft Innovative Educator. Autor wielu innowacyjnych warsztatów w zakresie doskonalenia kompetencji cyfrowych dyrektorów i nauczycieli.


Joanna Świercz - doradca metodyczny


Nauczycielka matematyki w Szkole Podstawowej nr 31 im. UNICEF w Opolu,
konsultantka ds. nauczycieli matematyki Miejskiego Centrum Wspomagania
Edukacji w Opolu, członkini Prezydium Zarządu Stowarzyszenia
Nauczycieli Matematyki, członkini grupy Superbelfrzy RP. Autorka
dziesięciu publikacji książkowych dotyczących m.in. stosowania metod
aktywizujących na lekcjach matematyki oraz wielu artykułów w prasie
branżowej. Prowadzi bloga www.matmainaczej.pl i fanpage o tej samej
nazwie.


Barbara Halska - doradca metodyczny

Nauczycielka przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju, nagrodzona tytułem Nauczyciel Roku 2014. Współautorka podręczniki do kwalifikacji E13 na kierunku technik informatyk. Koordynatorka projektu „Po technikum w pracę”. Promotorka prac, które zdobywają międzynarodowe sukcesy w Paryżu, Brukseli, Seulu i Moskwie. Współautorka platformy Apki.org. Autorka kursu iTunesU: Obrazy impresjonistów.