warsztaty

Warsztaty z programowania w kooperacji z Akademią InfoShare, Aioli, Gdańsk

Na warsztatach przeprowadzonych w Aioli Gdańsk wraz z Akademią infoShare dzieci w wieku szkolnym do 10 roku życia miały okazję uczyć się programowania przez zabawę za pomocą robota Ozobot. Robot ten należy do rodziny line follower i pozwala między innymi na programowanie offline poprzez rysowanie. Uczestnicy warsztatów mogli poznać zachowanie robota na narysowanej przez nich czarnej lub kolorowej drodze. Dzieci miały okazję zaobserwować zjawisko autonomiczności robota, który na skrzyżowaniu narysowanych linii wybierał losowo kierunek dalszej jazdy. Następnie dzieci poznały pojęcie kodowania graficznego, które polega na wstawianiu sekwencji kolorów odpowiedniej dla wybranego polecenia i zastosowały je w praktyce w przygotowanych wcześniej scenariuszach jak i w samodzielnym projektowaniu trasy.

Zarówno programowanie jak i kodowanie rozwija u dzieci myślenie komputacyjne, które jest procesem znajdowania rozwiązań do skomplikowanych, otwartych problemów, także myślenie algorytmiczne, które porządkuje sposób ich rozwiązywania. Obie te umiejętności mają ogromne znaczenie dla nauki informatyki i technologii informatyczno-komunikacyjnej w czasach szybkiego rozwoju technologicznego.