Szkolenia

1. Ozoboty do roboty! Nauka kodowania przez zabawę (3h dydaktyczne)

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest poznanie i nauka kodowania robotów Ozobot za pomocą kolorowych kodów umieszczonych na kartce papieru (planszy).
Szkolenie dedykowane jest nauczycielom szkół podstawowych, opiekunom świetlic i wszystkim, którzy chcą urozmaicić proces edukacyjny.

Tematyka szkolenia:
- budowa i działanie robota,
- wirtualne puzzle i symulator robota,
- kodowanie robota za pomocą kolorowych znaków.

2. Ozoboty do roboty! Nauka programowania wizualnego (3h dydaktyczne)

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest poznanie i nauka programowania wizualnego robotów Ozobot za pomocą aplikacji internetowej Ozoblockly.
Szkolenie dedykowane jest nauczycielom szkół podstawowych.

Tematyka szkolenia:
- wizualny język programowania,
- programowanie robota za pomocą aplikacji Ozoblockly,
- zastosowanie w praktyce.

3. Nauka kodowania i programowania wizualnego w pigułce (3h dydaktyczne)

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy i umiejętności w zakresie kodowania i programowania wizualnego robotów Ozobot oraz wypracowanie przykładów zastosowań w praktyce. Szkolenie dedykowane jest nauczycielom szkół podstawowych.

Tematyka szkolenia:
- przypomnienie kodowania robota za pomocą kolorowych kodów,
- przypomnienie programowania robota za pomocą aplikacji Ozoblockly,
- przykłady zastosowań w praktyce.

4. Wprowadzenie do kodowania w języku Python (3h dydaktyczne)

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest poznanie i nauka podstaw kodowania w języku Python.
Szkolenie dedykowane jest nauczycielom szkół podstawowych.

Tematyka szkolenia:
- algorytm i sposoby ich przedstawiania,
- kodowanie (programowanie) i środowisko programistyczne,
- kodowanie prostych poleceń i programów w języku Python.

5. Programowanie w języku Python dla początkujących (3h dydaktyczne)

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest nauka programowania w języku Python dla początkujących.
Szkolenie dedykowane jest nauczycielom szkół podstawowych.

Tematyka szkolenia:
- zmienne i ich zastosowanie w programowaniu,
- instrukcje warunkowe, iteracyjne i ich zastosowanie,
- proste ćwiczenia w języku Python.

6. Koduj w Pythonie (3h dydaktyczne)

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest nauka programowania w języku Python dla początkujących.
Szkolenie dedykowane jest nauczycielom szkół podstawowych.

Tematyka szkolenia:
- funkcje i ich zastosowanie w programowaniu,
- listy, napisy i ich zastosowanie,
- wybrane przykłady i ćwiczenia na podstawie „Koduj w Pythonie Tworzymy grę przygodową” Fundacji Rozwoju Edukacji Cyfrowej.