Misja

Misją fundacji jest zwiększanie dostępności do technologii cyfrowej i zdobywania wiedzy w tym zakresie, jak i  upowszechnianie informacji o technologiach cyfrowych, informacyjnych i kulturze informatycznej. 
Główną metodą realizacji celu fundacji jest działalność naukowa, naukowo-techniczna i oświatowa oraz działalność edukacyjna, związaną z edukacją STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics), obejmująca dwa filary: edukację wczesnoszkolną (przedszkola i klasy 1-3) i edukację późnoszkolną (klasy 4-8, szkoły średnie).