Zapraszamy do udziału w projekcie

finansowanym ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK)

i realizowanym przez Fundację Rozwoju Edukacji Cyfrowej.

O projekcie:

Projekt edukacyjny ABC Małego Konsumenta skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym, nauczycieli przedszkolnych, edukatorów i rodziców. Wpisuje się w założenia podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz polityki oświatowej w zakresie wsparcia dzieci w zrozumieniu dynamicznie zmieniającego się otoczenia i rozwoju kompetencji kluczowych niezbędnych do świadomego i odpowiedzialnego udziału w życiu społecznym.

Realizacja projektu:

W ramach projektu nauczyciel przeprowadzi w przedszkolu z grupami liczącymi minimum 10 dzieci w wieku 4-5 lat dwa 30 minutowe zajęcia o tematyce konsumenckiej z wykorzystaniem nowych narzędzi edukacyjnych. Dzieci dowiedzą się, że są konsumentami i poznają najważniejsze pojęcia z tym związane: co to jest paragon, reklamacja i jak robić przemyślane zakupy. Dzieci otrzymają drobne upominki oraz dyplomy.

Każde ze zgłoszonych do projektu przedszkoli otrzyma zestawy wszystkich potrzebnych do projektu materiałów oraz zestawy plastyczne, z których dzieci będą mogły wykonać prace plastyczne do organizowanego w ramach programu konkursu. Nagrodzone w konkursie przedszkola otrzymają wartościowe nagrody:

ZESTAWY EDUKACYJNE DO PROWADZENIA ZAJĘĆ Z KODOWANIA I ROBOTYKI DLA CAŁEJ PLACÓWKI OBEJMUJĄCE CERTYFIKOWANE SZKOLENIE, SCENARIUSZE ZAJĘĆ I AKCESORIA.

Projekt będzie realizowany w terminie 1 września 2022 - 31 grudnia 2023 i rozpocznie się szkoleniem dla uczestniczących nauczycieli. Terminy szkoleń zostaną ustalone z placówkami i przekazane w osobnej korespondencji.

Zasady zgłoszeń:

Projekt obejmie 500 przedszkoli publicznych i niepublicznych w całej Polsce. Finansowany jest ze środków UOKiK, a uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów w związku z udziałem w zajęciach.

 

Warunkiem zgłoszenia jest zapoznanie się z regulaminem udziału w konkursie: pobierz Regulamin

oraz

wypełnienie i przesłanie krótkiego formularza zgłoszeniowego online: 

📝 Formularz zgłoszeniowy 

 

Z zakwalifikowanymi do udziału w projekcie placówkami skontaktujemy się drogą mailową. Nabór trwa do wyczerpania limitu miejsc w projekcie. Kolejne terminy szkoleń będziemy aktualizować w formularzu zgłoszeniowym.

Decyduje kolejność zgłoszeń!

Info:  www.malykonsument.uokik.gov.pl |  www.frec.org.pl

Pytania:  kontakt@frec.org.pl

 

Dokumenty Projektu (do pobrania):

  1. Regulamin udziału w projekcie
  2. Załącznik 1 i 2 - zgody na przetwarzanie danych i rozpowszechnianie wizerunku
  3. Załącznik 3 - sprawozdanie z realizacji zajęć edukacyjnych (wersja edytowalna)