Sukces projektu "Bezpiecznie zaprogramowani" z Fundacją PZU

Projekt „Bezpiecznie zaprogramowani” realizowany wraz z Fundacją PZU powoli zmierza ku końcowi. 

Pomimo trudności związanych z nauką zdalną do dnia dzisiejszego wzięło wzięło w nim udział niemal 1ooo uczniów z klas 1-3 z 30 szkół podstawowych uczęszczających do świetlic szkolnych w miejscowościach do 100 tys. mieszkańców. Każda świetlica, od września 2021 roku przeprowadziła co najmniej 4 cykle zajęć. W ramach realizacji projektu przekazano do świetlic sprzęt do prowadzenia zajęć, w tym roboty Genibot, maty do kodowania z akcesoriami oraz scenariusze zajęć, zeszyty z zadaniami i oczywiście nagrody - odblaskowe breloczki i przybory szkolne. 

Inicjatywa  "Bezpiecznie zaprogramowani" to zwiększenie bezpieczeństwa dzieci na drodze i w Internecie przy wykorzystaniu nowych technologii. I tak, dzięki wykorzystaniu Genibota i mat do kodowania organizowane zajęcia były bardzo atrakcyjne dla dzieci. Robot sprawiał, że dzieci nie zniechęcały się przy układaniu kodu i dochodzeniu do właściwego rozwiązania.

Nauczyciele zwracali szczególną uwagę na indywidualizację nauczania oraz pozwalanie uczniom na samodzielne dokonywanie wyborów aplikacji i stopnia trudności. Uczniowie poznali zasady mądrego korzystania z poczty mailowej, uczestniczenia w portalach społecznościowych oraz rozsądnego korzystania z platform internetowych proponujących różnego typu rozrywkę - gry, muzykę, filmy. Oprócz nauki bezpieczeństwa w sieci i bezpieczeństwa na drodze, zajęcia te rozwijały ich umiejętności społeczne: umiejętność współpracy, cierpliwość, kształtowały kompetencje matematyczne i umiejętność logicznego myślenia.

A oto, co nauczyciele prowadzący zajęcia mówią o projekcie:

Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach, byli bardzo zaangażowani, chętnie wykonywali zadania, dopytywali, co będzie na kolejnych zajęciach.

🤗

„Szczególnie dużo emocji wywoływały zadania z robotem Genibot. Początkowo każde dziecko chciało samodzielnie programować robota z czasem zaczęli uczyć się współpracy i pracy w grupach. Uczniowie zwłaszcza z klas 1 byli zachwyceni, że „robot do nich mówi”, wita się i żegna z nimi. Dzieci od pierwszych zajęć uwielbiały pracę z „robotem-słonikiem.”

🤗

„Uczniowie bardzo chętnie metodą prób i błędów dochodzili do właściwego programu dla robota np. prawidłowego przeprowadzenia robota przez pasy.”

🤗

„Uczniowie chętnie wykonywali także zadania na macie do kodowania i z kubeczkami, a także w otrzymanych książeczkach. Zadania w książeczce były dla dzieci bardzo przyjazne i zachęcające do uzupełniania. Większości nie sprawiały uczniom większych trudności."

🤗

Dużo emocji wywoływały wśród dzieci tematy związane z multimediami (bezpieczeństwem w sieci.) Dzieci bardzo chętnie projektowały swój tablet, podobało im się zadanie, w którym próbowali odróżnić informacje prawdziwe od fałszywych.”

🤗

“Realizacja projektu zwiększyła zainteresowanie uczniów informatyką, sprawiła, że zajęcia stały się ciekawsze i dały dużo zadowolenia z samodzielnej pracy.”

🤗

“Zajęcia umożliwiły uczniom rozwiązywanie problemów oraz formułowanie wniosków przy użyciu nowoczesnych technologii. Uczniowie szczególnie upodobali sobie pracę z robotem i właśnie z nim chcieliby dalej pracować. Poszerzyli swoja wiedzę konstrukcyjna, informatyczna, wykazali się kreatywnością i umiejętnościami planowania pracy w grupie.”

🤗

Wszystkim Świetlicom - nauczycielom, opiekunom i dzieciom, serdecznie dziękujemy za zaangażowanie, gratulujemy kreatywności, pomysłów na realizację zajęć i życzymy Wam, aby ten zapał do poznawania i wykorzystywania nowych technologii w edukacji i rozwoju własnych umiejętności nigdy nie słabł!