artykuly

Realizacja treści dotyczących programowania na etapie wczesnoszkolnym - zarys tematyki

Niniejszy artykuł skierowany głównie do studentów lub początkujących nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej stanowi wprowadzenie do problematyki rozwijania umiejętności programowania wśród dzieci w młodszym wieku szkolnym. W ramach tekstu dokonano przeglądu literatury dotyczącej metod i narzędzi wspierających realizację celu podstawy programowej związanego z programowaniem/kodowaniem.

Programowanie – trzeci język, istotny we współczesnym życiu

Obecni nauczyciele oraz ich uczniowie żyją w świecie, gdzie niezmiernie trudne, a w wielu przypadkach niemożliwe jest właściwe funkcjonowanie bez umiejętności obsługi urządzeń cyfrowych. Do realizacji wielu dzisiejszych zadań, głównie zawodowych znajomość języka ojczystego oraz obcego może okazać się niewystarczająca, szczególnie w sytuacji, gdy konieczne będzie sterowanie urządzeniem cyfrowym. W takiej sytuacji przydatna jest znajomość zasad oraz języka programowania, inaczej języka maszyn (Jernajczyk, Skowron, Drapała, 2013) tzw. trzeciego języka (Kuźmińska-Sołśnia, 2018), którego warto się uczyć.

Znajomość języka maszyn daje możliwość efektywnego i twórczego wykorzystania urządzeń cyfrowych. Programowanie wiąże się z matematyką. Wywodzi się z informatyki, gdzie ważna jest wiedza teoretyczna oraz znajomość licznych pojęć. Programowanie sprzyja myśleniu algorytmicznemu, które powinno być kształtowane od najmłodszych lat (Bobko, Bubula, Marek, Sala, Wójciak, 2018). Z czynnością tą wiąże się również myślenie komputacyjne. Polega ono na umiejętnym rozwiązywaniu problemów z wykorzystaniem metod i narzędzi informatycznych (Wing, 2006, Rostański, Borczyk, Lipka, 2016). „Teoretyczno-praktyczny charakter programowania sprawia, że staje się ono ważnym i potrzebnym, a nawet koniecznym elementem edukacji człowieka” (Jernajczyk, Skowron, Drapała, 2013 s. 1). Programowanie jest więc umiejętnością świadomego wykorzystania maszyn cyfrowych.