Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Fundacji Rozwoju Edukacji Cyfrowej w Gdańsku

Fundacja Rozwoju Edukacji Cyfrowej w Gdańsku na podstawie art. 183 ust. 5 ustawy z dnia dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz 1082) i paragraf 29 ust. 4 i 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 r. poz. 1054) w ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli prowadzonej przez Województwo Pomorskie dokonano wpisu Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Fundacji Rozwoju Edukacji Cyfrowej w Gdańsku.