wydarzenia

"Bezpiecznie zaprogramowani" - wraz z fundacją PZU

Po sukcesie zeszłorocznego projektu społecznego realizowanego wraz z fundacją PZU - “Klasa nowych technologii” mamy przyjemność poinformować o rozpoczęciu kolejnej wspólnej inicjatywy “Bezpiecznie zaprogramowani”. Projektem obejmiemy 30 świetlic z całej Polski, w których dzieci będą brały udział w zajęciach dotyczących zarówno bezpieczeństwa w sieci jak i bezpieczeństwa na drodze. W każdej ze świetlic wychowawcy przeprowadzą z grupą dzieci cykle zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy dydaktycznych - robotów i mat do nauki kodowania i programowania, które otrzymają od nas w ramach projektu. Każdy z  cykli zakończy się quizem z nagrodami.

Wychowawcy zostaną przeszkoleni, otrzymają opiekę merytoryczną, a także pakiety scenariuszy lekcji do wykorzystania na zajęciach.